Làm mô hình kiến trúc chuyên nghiệp

Dùng nồi từ cho bếp ga có khiến nồi bị hỏng không?

Sửa bếp từ: 09089 366 487

Mình có một lần đun nuôi từ cho bêp ga, sau đó thấy đặt nồi lên bếp từ, bếp báo e0, tức là chưa có nồi. Vậy đó là lỗi của nồi hay lỗi của bêp nhỉ?